Monday,15-December-2014

Hdd as decoradion / Tв. диск като украса

ENBG
There was one old, small as storage 2.5" HDD, laying around. And one morning the idea appear - why not to put it in frame? Из дома се търкаляше един 2.5" диск от лаптоп чиито обем го правеше потенциален кандидат за коша.. докато една заран - идеята се оформи.. Защо да не стане за украса?

harddrive.jpg

Web design - Интернет страници

Agi Style BG - company site , html,css,js

agist1.jpg

Project Web Shop - company site - php, html, css, js, csv

china1.jpg china2.jpg china3.jpg china4.jpg

[Read More…]

Home design - Домашен дизайн

EN: The both designs was developed and produced by me.The paintings on full, the external wooden stuff partially.You can recognize from the drawings.
BG: И двата дизайна са мои, като на дървенията само оградата не е моя. Изпълнението обаче е.

home1.jpg home2.jpg
home3.jpg home4.jpg
home5.jpg home6.jpg
home7.jpg home8.jpg
home9.jpg

Shoes Andiamo 2013 - Обувки Андиамо 2013

EN: I take parts in one shoe design competition and that are some of the drawings.I did not won anything but was fun
BG: Това са част от предварителните скици за едно състезание в което опитах да участвам. Не спечелих нищо, но пък бе забавно

shoe1.jpgshoe2.jpgshoe3.jpg
[Read More…]

Car fun / Една авто идея

EN: that was my old car, and for it i prepare vector file that was vinyl cut, and then appear on my beauty
BG: това е бивша моя кола, за която подготвих белия стикер които бе изрязан от винил и поставен по-късно

graphic7.jpg

Few print out for friend - Няколко идеи за приятел

internet-print.jpgsluj-kanal-print.jpgtv-print.jpgvideo.jpg

EN:The story behind: it was one of that funny tasks.. to help friend. So here it was, my try. Now you can find them out on few windows in… 020.gif
BG:Историята: един приятел ме помоли за малко помощ. И това което виждате бе моят опит за идея. Която между другото може да видите на живо в…

Visit Cards - Визитки

EN: Here are some try of graphic design,in shape of v-cards that have been prepare and print.
BG: Това са едни визитки които подготвих.
graphic2.jpg graphic3.jpg
graphic4.jpg graphic5.jpg
graphic6.jpg graphic8.jpg