Monday,23-March-2015

Quiet relay

ENBG
The story: friend`s bike needed new hazard lights, in the possible easy way. Found the base diagram with 555 in internet and modify it. 1k and 470k are the timer "creating". Feel free to use if need Teoрията: на приятел мотоциклета има нужда от нови мигачи. По възможно най-лесният начин. Намерих подобна проста диаграмка с 555 таймер и модифицирах. Ако ви трябва ползвайте на воля.

relay-quiet1.jpg relay-quiet2.jpg