Thursday,24-March-2016

VW Passat 3B6 1.9TDI PD - starting problem/проблем със запалването

ENBG
VW Passat 3B6 1.9TDI PD - and the story behind: Car have been used in the morning and few hours later starter motor kick but no respond from the engine. No start at all. In my case problem was that small filter on the bottom of the pump in the tank. VW Passat 3B6 1.9TDI PD - и историята: колата е ползвана сутринта и няколко часа по-късно стартера върти,но никава реакция от мотора. В този случай, проблемът бе центката на подкачващата помпа

[Read More…]

Friday,18-March-2016

Android phone as Night Vision

ENBG
That project come to my mind actually from.. nowhere. Once I bought my new Samsung Xcover 3 and discover it support OTG I test it with USB flsh drive and hey - IT WORKED! What next? Why not to try USB camera. For that you need to know few things: 1. your USB camera need to be USB video class or UVC compatible (one list list here: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_USB_video_class_devices) 2. power consumption to be low and voltage to be 5 3. android phone must support USB OTG and USB Devices not only flash memory 4. right software In my case the phone support all what is required, my cameras support all what is required, and was easy to find right software. Both of my tests was successful. Once with Logitech Webcam C300 (V-U0004) PN: 860-000184 and second with ebay USB endoscope mini camera. And because I`ve had one 3W IR torch what I bought for other project, I thought to myself: why not to try Night Vision Idea. Всъщност този проект цъфна изневиделица. Купувайки моя нов Samsung Xcover 3 открих че подържа OTG и го пробвах с USB флашка и - Я, работи! Какво друго? Защо не опшитам с USB камера. За целта трябва да знете няколко неща: 1. USB камерата трябва да е USB video class или UVC съвместима (един от листингите: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_USB_video_class_devices) 2. консумацията на ток трябва да е минимална и камерата да е 5 волтова 3. android телефонът трябва да подържа USB OTG и USB устройства а не само флаш памети 4. подходящ софтуер В моя случай телефонът подържаше всичко необходимо, камерата отговаряше на условията, и бе лесно с намирането на правилната програма. И двата направени теста бяха успешни. Един с Logitech Webcam C300 (V-U0004) PN: 860-000184 а втори с ендоскопска мини камера от ибей. И тъй като имамфенерче от 3 вата с инфрачервен диод закупено за друг проект, си рекох: защо да не опитам Уред за нощно виждане.

[Read More…]